Silosy lejowe

Silosylejowe przeznaczone są do długoterminowego przechowywania wszystkich gatunków ziaren zbóż. Mają również zastosowanie jako silosy operacyjne i mogą służyć do krótkotrwałego przechowywania ziarna przed lub po operacjach technologicznych takich jak suszenie lub czyszczenie. Stożkowy lej w dolnej części silosu umożliwia szybki rozładunek silosu.

Karta produktu.pdf