Modernizacje

W zakresie naszych usług są modernizacje. Modernizacje obiektów starszych lub wiekowych. W których trzeba przeprowadzić remont lub wymianę urządzeń ze względu na zużycie,  małe wydajności bądź zmianę potrzeb technologicznych obiektów.

Modernizacja może obejmować zwiększenie możliwości technologicznych i logistycznych obiektów po przez:

  • Wymianę urządzeń
  • Wymiana rur technologicznych obiektów
  • Wymiana czyszczalni bądź suszarni
  • Zaprojektowanie nowych dróg technologicznych
  • Zwiększenie powierzchni magazynowej
  • Wymiana instalacji elektrycznej, wprowadzenie automatyzacji do obiektów