Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do transportu ziarna i innych materiałów sypkich na nieznaczne odległości (do 15m). Znajdują zastosowanie w ciągach technologicznych obiektów zbożowych jako ślimaki wybierające z silosów oraz suszarni. Zalecaną pozycją pracy przenośników ślimakowych jest praca w poziomie lub w pozycji pochylonej do 50 stopni.
Karta produktu.pdf otwiera się w nowej zakładce